Provfiske
Resultatet av provfisket 2015 framgår av denna rapport


Provfiske i Glan genomfördes under 2010. Klicka här för att läsa rapporten på Länsstyrelsens hemsida, länk.