Så behandlar Glans Fiskevårdsområdesförening dina personuppgifter
Med anledning av den nya personuppgiftslagstiftningen, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om hur Glans Fvof hanterar dina personuppgifter.
Vi hanterar personuppgifter för våra ägare och medlemmar i föreningen, våra funktionärer och tillsynsmän samt de personer som påförs kontrollavgift vid fiske. Tillsynsmännen är vid denna hantering våra personuppgiftsbidtäden och vi har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.
Vi är också ansvariga för personuppgifter som insamlas vid köp av fiskekort via iFiske.
Vid köp via iFiske fungerar dom som vårt personuppgiftsbiträde, dvs de har hand om dessa uppgifter åt oss. För detta uppdrag har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med iFiske.
Genom att använda iFiskes tjänster via appen eller webbplatsen kan du se och godkänna användarvillkoren där allt finns noggrannt beskrivet.
Uppgifterna som samlas in vid köp av fiskekort sparas i tre år, sedan anonymiseras dom hos iFiske.
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig i våra register, och du kan också begära att uppgifter om dig rättas.
Om du har några frågor om detta kan du kontakta:
Hugo Andersson på tel. 0708-96 48 80.

Sjökort även i digital version!Sjökort Glan
Uppdaterad information för det sjökort över Glan som kan köpas finns under fliken Aktuellt och nu även hur du kan skaffa det till din mobiltelefon, surfplatta eller PC.
2018 års fiskestämma
Fiskestämman är genomförd och protokollet kommer att läggas ut här på hemsidan.

Nya regler beslutade vid fiskestämma- Nattfiskeförbud gäller mellan kl 00 och 06.
- 10 meters max.djup för fiske med handredskap
- två lekfredningsområden i Glan för tiden 15 april – 15 juni. Områdena kommer att markeras med
bojar. Information om detta kommer finnas på anslagstavlan vid Orga kvarn, på
hemsidan, hos iFiske samt på de elektroniska sjökorten.
- de som vill anordna fisketävlingar i Glan ska kontakta styrelsen först så att
överenskommelse kan ske om lämplig tidpunkt och andra praktiska
frågeställningar.

2011 års första gös


Utsikt mot Älggarn