Sjökort även i digital version!Sjökort Glan
Uppdaterad information för det sjökort över Glan som kan köpas finns under fliken Aktuellt och nu även hur du kan skaffa det till din mobiltelefon, surfplatta eller PC.
2018 års fiskestämma
Fiskestämman är genomförd och protokollet kommer att läggas ut här på hemsidan.

Nya regler beslutade vid fiskestämma- Nattfiskeförbud gäller mellan kl 00 och 06.
- 10 meters max.djup för fiske med handredskap
- två lekfredningsområden i Glan för tiden 15 april – 15 juni. Områdena kommer att markeras med
bojar. Information om detta kommer finnas på anslagstavlan vid Orga kvarn, på
hemsidan, hos iFiske samt på de elektroniska sjökorten.
- de som vill anordna fisketävlingar i Glan ska kontakta styrelsen först så att
överenskommelse kan ske om lämplig tidpunkt och andra praktiska
frågeställningar.

2011 års första gös


Utsikt mot Älggarn