FöreningenVilka är vi som jobbar i styrelsen? Kontaktuppgifter för styrelsen

Här kan du hitta föreniongens stadgar Stadgar

Lite mer om föreningen

När efterfrågan efter fritidsfiske ökade, bildade Norrköpings kommun och ett antal större vattenägare, Glans fiskeriförening och upplät sina vatten till att mot fiskekort låta allmänheten fiska i delar av Glan.

Efterhand inleddes ett resonemang om att göra hela Glan tillgänglig för sportfiske och efter en omfattande förrättning antog delägarna stadgarna för bildandet av ett fiskevårdsområde i Glan den 17 maj 1989.

En ganska lång tid därefter inriktades styrelsens arbete mot att utarbeta underlag för bestämmelser kring fiskekort, att upprätta avtal med försäljningsställen, att rekrytera och utbilda fisketillsynsmän, att markera gränser och fredade områden samt att plantera in sättål för de bidrag som kunde erhållas från vattendomar och Fiskeriverket.

Fiskebestämmelserna styrdes då och fram till mitten av 1990-talet av beslut hos Länsstyrelsen. I samband med besluten om fritt sportfiske för allmänheten i kustnära områden och i landets fem största insjöar lades ansvaret för övrigt insjöfiske över på vattenägare och fiskevårdsområden.

För Glans fiskevårdsområde innebar det att vi fortsatte som tidigare.